Vol470模特艾静香成都旅拍半脱制服露性感内衣情趣丝袜撩人诱惑写真45P艾静香花漾

Vol470模特艾静香成都旅拍半脱制服露性感内衣情趣丝袜撩人诱惑写真45P艾静香花漾

每服四五十丸,空心白滚汤下。夫肺气盛者,肺中之邪气盛也,其脉右寸必浮而有力,宜用泻白散以泻之。

余谓∶心气不足所致。用补中益气汤加干姜为末,每服钱许,米饮调,日二三服,旬余稍愈;又以五味异功散为末,米饮调服,旬余渐愈;又以四君子汤而痊。

津液内亡,用七味白术散。肺脏有热者,泻白散;肺气虚热,异功散加炒黑山栀。

不信,仍用寒凉降火,前症愈甚。陈氏所谓∶忍三分寒,吃七分饱,频揉肚,少洗澡,要肚暖头凉心胸凉。

牛黄丸治风痫因汗出解脱风邪乘虚,迷闷搐掣涎潮,屈指如计数是也。疳眼者,因肝火湿热上冲,脾气有亏,不能上升清气,故生白翳,睫闭不开,眵泪如糊,久而脓流,遂至损目,用益气聪明汤、茯苓泻湿汤,及四味肥儿丸。

或因饱食即卧,脾失运化,留而成积。 后伤乳腹胀,服克滞,作泻弄舌,手指发热,审乳母肝火,与小柴胡汤加升麻、白术治之,母子并愈。

Leave a Reply